Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. art. Milan Oravec, ArtD. OrM Riaditeľ
 
 
Mgr. art. Zuzana Priečinská Pr Zástupkyňa
 
 
Mgr. Hana Švandová Šd Zástupkyňa
Triedna učiteľka: III.B
 
 
Mgr. art. Darina Andrejková Ak Učiteľka
 
 
Mgr. art. Miroslav Baloga Ba Učiteľ
 
 
Mgr. art. Michael Berki Bk Učiteľ
 
 
Mgr. art. Michal Dírer Učiteľ
 
 
MgA. Ľubomíra Dutková, PhD. Učiteľka
 
 
Mgr. art. Jana Fajerová Učiteľka
 
 
Mgr. art. Alena Ferková Fe Učiteľka
 
 
Bibiana Figurová Fig Učiteľka
 
 
Mgr. art. Ľudmila Fraňová Učiteľka
 
 
Mgr. art. Marta Gáborová Gb Učiteľka
 
 
Mgr. art. Igor Gajan Ga Učiteľ
 
 
Mgr. Zuzana Garabášová Gar Triedna učiteľka: II.A
 
 
Mgr. art. Květa Glasnáková GlK Učiteľka
 
 
Mgr. art. Jozef Gráf Gr Učiteľ
 
 
Mgr. Zuzana Guttenová, ArtD. Gut Učiteľka
 
 
Mgr. Janka Halačová Učiteľka
 
 
Mgr. art. Miroslav Hanáček Han Triedny učiteľ: VI.
 
 
Mgr. art. František Hrivo Ho Učiteľ
 
 
Mgr. art. Hana Hrochová Hch Učiteľka
 
 
Mgr. Miroslav Ivaniš Iv Učiteľ
 
 
Mgr. art. Luisa Jurigová Ju Učiteľka
 
 
Mgr. art. Emília Kalická Kc Učiteľka
 
 
Mgr. art. Radovan Kianica Ki Učiteľ
 
 
Mgr. art. Anna Kocifajová Učiteľka
 
 
Tibor Kováč Kov Učiteľ
 
 
PhDr. Marta Krchová Kch Triedna učiteľka: IV.B
 
 
Mgr. Martin Krška KšM Učiteľ
martin.krska@ruksak.sk
 
 
Ing. Juraj Kubek Kb Učiteľ
juraj.kubek@gmail.com
 
 
Mgr. Dagmar Kučavíková Triedna učiteľka: IV.A
 
 
Mgr. art. Ľubomír Kudja Kd Učiteľ
 
 
Doc. Ján Labant, ArtD. La Učiteľ
 
 
PaedDr. Olga Labantová LaO Učiteľka
 
 
Mgr. art. Irena Lukáčová Lu Učiteľka
 
 
PhDr. Eva Martáková Učiteľka
 
 
Mgr. art. Mária Mártonová Kormanová, ArtD. Mar Triedna učiteľka: III.A
 
 
MgA. Zuzana Mečárová Me Triedna učiteľka: II.B
 
 
Mgr. Miroslav Mihálik MiM Učiteľ
miroslav.mihalik@centrum.sk
 
 
Mgr. Ing. Marián Muška Muš Učiteľ
m.muska@stonline.sk
 
 
Mgr. Martin Oboňa Ob Učiteľ
 
 
MgA. Lukáš Oravec Učiteľ
 
 
Mgr. art. Marek Pastírik, ArtD. Pas Učiteľ
 
 
Mgr. art. Peter Pláňavský Učiteľ
 
 
Mgr. Adriána Podoláková Učiteľka
podolakova.adriana@gmail.com
 
 
Mgr. art. Mária Pohůnková, PaedDr. PhM Učiteľka
 
 
Mgr. art. Martina Polievková Po Učiteľka
 
 
Mgr. Ján Prokop Pp Učiteľ
 
 
MgA. Peter Ripka Učiteľ
cloviecik@centrum.cz
 
 
MgA. Emília Sadloňová, PhD. Sa Učiteľka
 
 
Mgr. art. Milan Seidl SeM Učiteľ
 
 
Mgr. Janka Serra LaJ Učiteľka
 
 
Mgr. art. Eva Soviarová, ArtD. So Triedna učiteľka: I.B
 
 
Mgr. art. Jozef Sršeň Sr Učiteľ
 
 
Mgr. art. Darina Švárna Šv Učiteľka
 
 
Mgr. Martina Turská Tu Učiteľka
 
 
Mgr. Eva Vargová VaE Triedna učiteľka: I.A
 
 
Mgr. art. Dušan Vrúbel Vr Triedny učiteľ: V.
 
 
Mgr. art. Martin Židek Ži Učiteľ
mzidek1969@gmail.com

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
    J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
  • +421 041 56 200 90

Fotogaléria