Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. art. Milan Oravec, ArtD. OrM Riaditeľ
 
 
Mgr. art. Zuzana Priečinská Pr Zástupkyňa
 
 
Mgr. Hana Švandová Šd Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: IV.B
 
 
Mgr. art. Darina Andrejková Ak Učiteľka
 
 
Mgr. art. Miroslav Baloga Ba Učiteľ
 
 
Mária Beloridová Učiteľka
beloridovamaria@gmail.com
 
 
Mgr. art. Michael Berki Bk Učiteľ
 
 
Mgr. art. Bibiána Bieniková BiB Učiteľka
 
 
Mgr. art. Katarína Bírošová Učiteľka
 
 
Mgr. Anna Brezániová Učiteľka
ana61@centrum.sk
 
 
Mgr. Erika Čahojová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. art. Michal Dírer Rozvrh
Učiteľ
 
 
MgA. Ľubomíra Dutková, PhD. Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. art. Jana Fajerová Učiteľka
 
 
Mgr. art. Alena Ferková Fe Učiteľka
 
 
Bibiana Figurová Fig Učiteľka
 
 
Mgr. art. Ľudmila Fraňová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. art. Marta Gáborová Gb Učiteľka
 
 
Mgr. art. Igor Gajan Ga Učiteľ
 
 
Mgr. Zuzana Garabášová Gar Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
 
 
Mgr. art. Květa Glasnáková GlK Učiteľka
 
 
Mgr. art. Jozef Gráf Gr Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Zuzana Guttenová, ArtD. Gut Učiteľka
 
 
Mgr. Janka Halačová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Martina Hamalová Učiteľka
 
 
Mgr. art. Miroslav Hanáček Han Rozvrh
Triedny učiteľ: V.
 
 
Juraj Hodas Učiteľ
hodasjuraj@gmail.com
 
 
Mgr. art. František Hrivo Ho Učiteľ
 
 
Mgr. art. Hana Hrochová Hch Učiteľka
 
 
Mgr. Miroslav Ivaniš Iv Učiteľ
 
 
Mgr. art. Luisa Jurigová Ju Učiteľka
 
 
Mgr. art. Emília Kalická Kc Učiteľka
 
 
Mgr. art. Radovan Kianica Ki Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. art. Anna Kocifajová Učiteľka
 
 
Tibor Kováč Kov Učiteľ
 
 
PhDr. Marta Krchová Kch Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
 
 
Mgr. Martin Krška KšM Rozvrh
Triedny učiteľ: II.B
martin.krska@ruksak.sk
 
 
Ing. Juraj Kubek Kb Rozvrh
Učiteľ
juraj.kubek@gmail.com
 
 
Mgr. Dagmar Kučavíková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
 
 
Mgr. art. Ľubomír Kudja Kd Učiteľ
 
 
Doc. Ján Labant, ArtD. La Učiteľ
 
 
PaedDr. Olga Labantová LaO Učiteľka
 
 
Štefan Ladovský Ld Učiteľ
 
 
Mgr. art. Irena Lukáčová Lu Učiteľka
 
 
PhDr. Eva Martáková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. art. Mária Mártonová Kormanová, ArtD. Mar Triedna učiteľka: II.A
 
 
MgA. Zuzana Mečárová Me Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
 
 
Mgr. Miroslav Mihálik MiM Učiteľ
miroslav.mihalik@centrum.sk
 
 
Alžbeta Michalcová MiA Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ing. Marián Muška Muš Rozvrh
Učiteľ
m.muska@stonline.sk
 
 
Ing. Vanda Nováková No Učiteľka
wandusa@centrum.sk
 
 
Mgr. Martin Oboňa Ob Rozvrh
Učiteľ
 
 
MgA. Lukáš Oravec Učiteľ
 
 
Anastázia Orolínová Or Učiteľka
stazkao@gmail.com
 
 
Mgr. art. Marek Pastírik, ArtD. Pas Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Zuzana Patrnčiaková Učiteľka
patrnciakova@gmail.com
 
 
Mgr. art. Lucia Pavič Pa Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Marta Pažická Paž Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. art. Peter Pláňavský Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Adriána Podoláková Rozvrh
Učiteľka
podolakova.adriana@gmail.com
 
 
Mgr. art. Mária Pohůnková, PaedDr. PhM Učiteľka
 
 
Mgr. art. Martina Polievková Po Učiteľka
 
 
Mgr. Ján Prokop Pp Rozvrh
Učiteľ
 
 
MgA. Peter Ripka Rozvrh
Učiteľ
cloviecik@centrum.cz
 
 
MgA. Emília Sadloňová, PhD. Sa Učiteľka
 
 
Mgr. art. Peter Sandanus Učiteľ
petke.sandanus@gmail.com
 
 
Mgr. art. Adam Sedlický Rozvrh
Učiteľ
 
 
Doc. Štefan Sedlický, ArtD. Sed Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. art. Ľubomír Seidl Učiteľ
 
 
Mgr. art. Milan Seidl SeM Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Janka Serra LaJ Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. art. Eva Soviarová, ArtD. So Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. art. Jozef Sršeň Sr Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. art. Jana Staráčková St Učiteľka
 
 
Mgr. art. Ružena Šípková Ší Učiteľka
 
 
Mgr.art. et Mgr. Peter Špilák, PhD. Učiteľ
 
 
Mgr. art. Darina Švárna Šv Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Martina Turská Tu Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Peter Vaňouček Učiteľ
vanilka5265@gmail.com
 
 
Radovan Varga Va Učiteľ
 
 
Mgr. Eva Vargová VaE Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.
 
 
Mgr. art. Tomáš Vrškový Rozvrh
Učiteľ
tomasvrskovy@gmail.com
 
 
Mgr. art. Dušan Vrúbel Vr Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.A
 
 
Mgr. art. Martin Židek Ži Učiteľ
mzidek1969@gmail.com

© aScAgenda 2018.0.1110 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
    J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
  • +421 041 56 200 90

Fotogaléria