• Iný nepedagogický zamestnanec
   • Mgr. art. Darina Andrejková
   • Mgr. art. Darina AndrejkováUčiteľka
   • Mgr. art. Miroslav Baloga
   • Mgr. art. Miroslav BalogaUčiteľ
   • Mgr. art. Pavol Bažík
   • Mgr. art. Pavol BažíkUčiteľ
   • Mgr. art. Michael Berki, ArtD.
   • Mgr. art. Michael Berki, ArtD.Učiteľ
   • Mgr. art. Michal Dírer
   • Mgr. art. Michal DírerUčiteľ
   • Helena Fojtíková
   • Helena FojtíkováIná nepedagogická zamestnankyňa
   • Mgr. art. Ľudmila Fraňová
   • Mgr. art. Ľudmila FraňováUčiteľka
   • Mgr. art. Marta Gáborová
   • Mgr. art. Marta GáborováUčiteľka
   • Zuzana Gajanová
   • Zuzana GajanováIná nepedagogická zamestnankyňa
   • Mgr. Zuzana Garabášová
   • Mgr. Zuzana GarabášováUčiteľka
    Triedna učiteľka: V.A
   • Antónia Gaštanová
   • Antónia GaštanováIná nepedagogická zamestnankyňa
   • Mgr. art. Jozef Gráf
   • Mgr. art. Jozef GráfUčiteľ
   • Mgr. Zuzana Guttenová, ArtD.
   • Mgr. Zuzana Guttenová, ArtD.Učiteľka
   • Soňa Hahnová
   • Soňa HahnováUpratovačka
   • Mgr. Janka Halačová
   • Mgr. Janka HalačováUčiteľka
   • Mgr. art. Jana Hamplová
   • Mgr. art. Jana HamplováUčiteľka
   • Mgr. art. Miroslav Hanáček, ArtD.
   • Mgr. art. Miroslav Hanáček, ArtD.Učiteľ
   • Mgr. art. František Hrivo
   • Mgr. art. František HrivoUčiteľ
   • Jaroslava Hrtánková
   • Jaroslava HrtánkováUpratovačka
   • Mgr. art. Veronika Chmeliarová
   • Mgr. art. Veronika ChmeliarováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.A
   • Mgr. art. Luisa Jurigová
   • Mgr. art. Luisa JurigováUčiteľka
   • Mgr. art. Lucia Kostúrová
   • Mgr. art. Lucia KostúrováUčiteľka
   • PhDr. Marta Krchová
   • PhDr. Marta KrchováUčiteľka
   • Ing. Juraj Kubek
   • Ing. Juraj KubekUčiteľ
   • Mgr. art. Michaela Kubištelová
   • Mgr. art. Michaela KubištelováUčiteľka
   • Mgr. Dagmar Kučavíková
   • Mgr. Dagmar KučavíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.A
   • Mgr. art. Anna Kureková
   • Mgr. art. Anna KurekováUčiteľka
   • Doc. Ján Labant, ArtD.
   • Doc. Ján Labant, ArtD.Učiteľ
   • Dana Linetová
   • Dana LinetováIná nepedagogická zamestnankyňa